Yapılandırmada ödeme süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile bir dizi Kanun ve KHK de değişiklikler yapıldı.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici madde eklendi. Geçici maddeye göre yapılandırma başvurusu yapmasına rağmen tutarları süresinde ödemeyenlere ; ödemenin gerektiği tarihten 27.01.2017 tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Yapılandırma Kanunu hükümlerinden yararlanma hakkı tanındı.

Ayrıca peşin ödeme seçeneğini tercih etmesine karşın tutarları süresinde ödemeyenlere ,30.04.2017 tarihine kadar ilgili idareye başvurarak taksitlendirme tercih ederek Kanunun geçici 2. maddesinde belirtilen usullere göre ödemeleri halinde 6736 sayılı Kanun hükmünden yararlanma hakkı tanındı.

Kanuna eklenen Geçici 2. maddede ödemelerde yaşanan sıkıntılara ilişkin değişiklikler de düzenlenmiş olup ayrıca incelenmesi faydalı olacaktır.

6770 sayılı Kanun eklidir.