Kullanılmış Makine Tareks sisteminde beyan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı'nın 09.01.2017 tarih ve 3314 sayılı yazısı ile ilgili bir yazı yayımladı.

2017/1 sayılı İthalat Tebliği Ek-1 sayılı Listede yer alan ve birim CİF kıymet şartı aranan eşylara ilişkin TAREKS sistemine istatistiki kıymet alanının da eklendiği (daha önce sadece fatura değeri bilgisi gönderilmekteydi) ve sistemin istatistiki kıymet (diğer yurtdışı giderler dahil CİF olar değeri) ve miktar (brüt kg) bilgilerini otomatik olarak bölerek kontrolü sağladığı bu nedenle bu bilgilerin mutlaka kontrol edilerek doğru girilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ek-1 listesinde yer alan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyanın Tebliğin bu kısmı kapsamında birim CIF kıymetine bakılmadan referans numarası verileceği bu nedenle TAREKS sistemince YTB kapsamında olup olmadığının tespiti ve kontrolü amacıyla beyan edilen teşvik numarası ve bitiş tarihi bilgilerinin TPS sistemine dahil edileceği belirtilmiştir.

İlgili yazı eklidir