Doğal reçine asitleri ve katalizörde tarife kontenjanı uygulaması

2016/9653 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar kapsamı 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Tebliğ ekindeki tabloda GTİP ve tanımları yer alan eşya için başvurular Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılacak.

Kontenjan dağıtımları talep toplama yöntemi ile yapılacak.İthalatlar İGM tarafından düzenlenen İthal Lisansı ile yapılacak.

İlgili Tebliğ eklidir.