Bazı Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanı uygulaması

2016/9653 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar kapsamı "Fosforöz asit, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, polivinil alkol, rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı gibi" bazı sanayi ürünleri için kontenjan başvurularına ilişkin Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ ekindeki tabloda GTİP ve tanımları yer alan eşya için sadece üretimde kullanan sanayiciler başvurabilecek. Başvurular Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılacak.

Kontenjan dağıtımları talep toplama yöntemi ile yapılacak.İthalatlar İGM tarafından düzenlenen İthal Lisansı ile yapılacak.

İlgili Tebliğ eklidir.