YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ

BGL sahip olduğu Uluslararası Kalite Sistemleri Belgeleri ile müşterilerine verdiği hizmet standardını sürekli geliştirmekte ve iyileştirmektedir.

SERTİFİKALAR&BELGELER
ISO 9001:2008 UKAS

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 9001:2008 TÜRKAK

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 9001:2008 Nurnberg

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası - Nurnberg

ISO 14001:2004

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

OHSAS 18001:2007

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 27001:2013

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

YYS - Türkiye

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası - Türkiye

YYS - İtalya

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası - İtalya

YYS - Almanya

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası - Almanya

YYS - İngiltere

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası - İngiltere

YYS - Fransa

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası - Fransa

YYS - İspanya

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası - İspanya

IATA 2017

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

SQAS

Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi Sertifikası

IATA 2016

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

IATA 2015

 Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

IATA 2014

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

IATA 2013

 Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

IATA 2012

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

UTİKAD 2015

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetler Üretenler Derneği

UTİKAD 2014

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

Birinci öncelikli amacımız; müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlayarak, beklentilerinin de ötesinde hizmet verme anlayışını benimseyerek müşteri odaklı olmak ve onlara sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Bu amaca ulaşmak için; her aşamada oluşabilecek hataları oluşmadan önleyen bir Kalite Yönetim Sistemi kurduk. Bu sistemin temel felsefesi “Sürekli İyileştirmeye” dayalıdır. Sunduğumuz Lojistik hizmetlerdeki en alt düzeydeki faaliyetten, en üst düzeydeki bütün ileriye dönük planlama, uygulama çalışmalarımız bu anlayışa göre düzenlenmiştir.

Çalışanlarımız bizim en büyük varlığımızdır. Onların gerekli yetkinliklerini kazanmalarını sağlar ve gönüllü katılımcı olmalarını özendiririz. Süreçlerimizi; etkin, esnek ve verimli bir şekilde yönetiriz.

BARSAN Global Lojistik olarak ana hedefimiz; topluma ve çevreye saygılı bir ortamda, yeniliğe açık ve üst düzeyde lojistik bilgisi ve tecrübesi ile kurumsallaşmış bir yapıyla, zamanında, hatasız ve uluslararası standartta üretilen hizmetlerimizin BARSAN kalitesi ile sektörde lider olarak yer almasıdır.

Birinci öncelikli amacımız; çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli şartların sağlandığı bir işyerinde çalışmalarını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için; her aşamada oluşabilecek tehlikeleri oluşmadan önleyen bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurduk. Bu sistemin temel felsefesi "Sürekli İyileştirmeye" dayalıdır.Sunduğumuz Lojistik hizmetlerdeki en alt düzeydeki faaliyetten, en üst düzeydeki bütün ileriye dönük planlama, uygulama çalışmalarımız bu anlayışa göre düzenlenmiştir.

Bu bağlamda yönetim olarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli İyileştirilmesi, yürürlükteki İSG mevzuatı ve diğer müşteri şartlarına uyulacağı taahhüdünü vermekteyiz.

Çalışanlarımız bizim en büyük varlığımızdır. Onların gerekli yetkinliklerini kazanmalarını sağlar ve gönüllü katılımcı olmalarını özendiririz

BARSAN Global Lojistik olarak ana hedefimiz; topluma ve çevreye saygılı bir ortamda, yeniliğe açık ve üst düzeyde lojistik bilgisi ve tecrübesi ile kurumsallaşmış güvenli bir yapıyla, zamanında, hatasız ve uluslararası standartta üretilen hizmetlerimizin BARSAN kalitesi ile sektörde lider olarak yer almasıdır.

BGL, tüm operasyonel yönetim modellerini; müşterilerine özel sektör yöneticileri, müşteri hizmetleri yetkilisi ve bu yetkiliye bağlı takımlar üzerine oluşturmuştur.

Sektörel uzmanlık; özelikle dış ticaret mevzuatı ile ilgili konularda müşterilerimize avantajlar sağlarken, bu konuda yetiştirilmiş müşteri temsilcisi kadroları müşterilerimize özel talep ve sorunların çözümünde BGL’ nin en hızlı şekilde çözüm üretmesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda takım çalışması, çalışanlara kendi kişisel gelişimlerini ve kariyer planlamalarını yapabilme olanağı vermektedir.

BGL’ nin müşterilerine sunduğu en önemli farklılıklardan biri de, BARSİS programının web ve i-pad üzerinden kullanımına olanak sağlamasıdır.

Müşterilerimiz bu etkin program ile; yükleri ile ilgili tüm süreçleri diledikleri takdirde kendileri kontrol edebilmekte, istedikleri şekilde raporlar tasarlayabilmekte ve yüklerin dokümanlarına ulaşabilmektedirler.

Ortak etik değerlerimiz; hizmet verdiğimiz müşterilerimizle, birbirimizle ve toplumla etkileşimimizin esaslarını ve Barsan ortak kültürünün temel yapı taşlarından birini oluşturur. Etik olarak doğru olanı yapmanın, müşterilerimize, birbirimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin yolunu gösteren temel değerlerimiz şunlardır: 

 • Dürüstlük 
 • Müşterilerimize ve topluma, mümkün olan en üstün hizmeti sunma gayretinde olmak 
 • Birbirimize karşı saygı duygusunu, nezaket ve destek ortamını güçlendirmek ve yaşatmak 

Ortak değerlerimiz 7 etik prensibi ile desteklenmektedir. Bu prensipler aynı zamanda etik kurallarımıza temel teşkil etmektedir. Kurumsal etik prensiplerimiz şunlardır:

 • Dürüstlük
 • Gizlilik
 • Yetkinlik
 • Topluma karşı sorumluluk
 • Yasalara saygı, kurum itibarını koruma
 • Nezaket kurallarına uygun ve adil davranış
 • Ortak değerler ekseninde örnek olma

Barsan’ ın bilgi güvenliğine yönelik politikası:

 • Barsan müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak
 • Barsan servislerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak
 • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, "bilmesi gereken" prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek
 • Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak
 • Virüs gibi zararlı kodlara ve Barsan dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak
 • Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek
 • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak
 • Paydaşların da Barsan Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamaktır.

 

 

Barsan’ ın,  TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri doğrultusunda, Dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, faaliyet alanında yeralan lojistik hizmetlerin başlangıcından sonuna kadar geçen tüm süreçlerde benimsediği ilkeler;

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uymak,
 • Bu yönde var alan yasal düzenlemelerin yanı sıra Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde ulusal düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere uymak,
 • Tedarik zincirinde bulunan tüm işbirlikçilerinin bu yaklaşıma dâhil edilmesini sağlayabilmek,
 • Faaliyet alanında kullanılan her türlü araç-gereç ve donanımlarda çevre dostu ürünlerin kullanılmasını sağlamak ve yasaklı/kısıtlı kullanım gerektiren maddeler listesine uymak,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Tüm Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili uygulamalarda 3. şahısların ve halkın incelemesine açık olmaktır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi;  iş dünyasının liderlerini, evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla, şirketleri, BM’i, işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek uluslararası bir insiyatiftir.

BGL; 12 Kasım 2007 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 35 kuruluş ile beraber imza atmıştır. 

​Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 maddesi:

İlke 1: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalıdır.
İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalıdır.
İlke 4: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemelidir.
İlke 5: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmelidir.
İlke 6: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmelidir.            
İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemelidir.
İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemelidir.
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir.
İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.