BGL, esas gücün ve esas sermayenin "insan" olduğu düşüncesiyle değer yaratmayı esas alır. Gerek politikalarını gerekse gelişim programlarını ve insan kaynakları stratejilerini bu noktadan hareketle oluşturur.

BGL olarak İnsan Kaynakları politikamız; başta aşağıdaki ilkeler olmak üzere İK uygulamalarımızı her daim günün şartlarına göre güncelleyip hayata geçirmek ve çalışanlarımıza daima en iyiyi sunarak sürekli gelişmelerini sağlamak, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak
  • Çalışanların maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, kaliteli, huzurlu, çalışanların yaratıcılıklarını kullanabildikleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak
  • Çalışanların her türlü gelişme ve değişmeleri yakından takip etmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitimleri tespit etmek, uygulamak 
  • Çalışanların kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak; çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek
  • Çalışanların verimlilik, karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak
  • Çalışanların kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek
  • Çalışanların yurtiçi ve yurtdışında; uygun zamanda, uygun lokasyonda ve uygun pozisyonda görev almalarını sağlayarak global iş deneyimine sahip olmalarını sağlamak
  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştirmek
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek​

BGL global bir şirket olmanın verdiği ayrıcalıkla hem yeni mezunlara hem de deneyimli profesyonellere Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli stratejik noktalarında farklı ve birden fazla kariyer imkanı sunmaktadır. 

Bu sayede hem çalışanlarımızın global yetkinlik ve becerilerinin gelişmesi hem  de şirketimizin performansının ve verimliliğinin arttırılması sağlanmaktadır. 

Siz de BGL ailesine katılmak ve bu keyifli oluşumda yerinizi almak ister misiniz?

Kış Dönemi : BGL Ailesi Eylül – Haziran tarihleri arasında Lise öğrencilerini değerlendirmeye alarak, uygun adaylara staj imkanı sunmaktadır. BGL, staj süresince adayların lojistik sektörünü daha yakından tanıma ve gözlemleme fırsatına sahip olmalarını sağlayarak, meslek seçimlerinde öğrencilerimize yol göstermeyi amaçlamaktadır.

Yaz Dönemi : BGL Ailesi  Haziran – Eylül  ayları arasında Üniversite stajyerlerini değerlendirmeye alarak, uygun adaylara staj imkanı sunmaktadır.  Staj süresince adaylar lojistik sektörünü daha yakından tanıma ve gözlemleme fırsatına sahip olmaktadır. Stajyerler,  Genel Merkezimizde ve Türkiye genelinde yer alan şubelerimizde farklı pozisyonlarda görev alarak, tüm lojistik süreçleri hakkında ilgili direktörlerden geri bildirim alabilmektedir. Staj sonunda performansları değerlendirilerek, uygun stajyer adayları BGL ailesinin bir ferdi olmak için ilk adımı atarlar.